Protestantse Gemeente Sleen
Image

Vacature predikant

Wij zijn op zoek naar een predikant(e) die graag samen wil werken in en aan onze Protestantse Gemeente in Sleen. Onze gemeente bestaat uit circa 800 geadministreerde gemeenteleden in een aantal bij elkaar liggende dorpen en buurtschappen (Sleen, Noord Sleen, Diphoorn, Erm, Achterste Erm, ’t Haantje, Holsloot, Den Hool, Kibbelveen)

 U bent een enthousiaste voorganger, man of vrouw, die zich met haar of zijn gezin wil vestigen in onze karakteristieke dorpspastorie naast de in het centrum gelegen oude Dorpskerk. 

U gaat als voorganger graag met ons op zoektocht naar hoe wij als christen in deze tijd ons geloof kunnen beleven en er handen en voeten aan kunnen geven in het dagelijks leven en in de maatschappij. U bent gemakkelijk in de omgang met diverse soorten mensen: oud en jong, kerkleden en andere inwoners van onze dorpen, u kunt goed luisteren en van daaruit weet u mensen op een positieve manier te inspireren. Met aandacht, hartelijkheid en enthousiasme bent u in staat om jongere en oudere gemeenteleden te boeien en te binden. U bent [aantoonbaar] in staat om nieuwe initiatieven te ontwikkelen in het vormings- en toerustingswerk. 

Wij zien graag dat onze nieuwe predikant veel aandacht besteedt aan de wekelijkse kerkdiensten. Muziek vinden wij belangrijk, het mag vrolijk en soms interactief zijn, maar vooral hopen we dat mensen zich gezien en gehoord voelen in de samenkomst van de gemeente en dat wat gesproken en gezongen wordt als relevant wordt ervaren voor ons dagelijks leven. Daarom rekenen wij erop dat u in staat bent helder te (s)preken vanuit een duidelijke Bijbelse boodschap en het evangelie vanuit een levend geloof kunt vertalen en op inspirerende wijze kunt overbrengen aan iedereen van jong tot oud. U bent er in het pastoraat voor iedereen in de gemeente. 

Wij zijn een pluriforme gemeente en in ons beleidsplan proberen wij duidelijk te maken dat we bewust een open en gastvrije kerk in het dorp willen zijn. U bent dus onze nieuwe dominee maar ook de dominee van het dorp. Verder leven we in een groeiend verband met enkele andere zanddorpen in onze buurt. Met hen zijn we een overleg gestart over de mogelijke inzet van ‘’onze’’ predikant voor een klein deel van de werktijd ook voor hen. Bij de concrete invulling daarvan wordt u uiteraard nauw betrokken.

Bent u geïnteresseerd geraakt dan raden wij u aan ons informatiepakket aan te vragen bij de beroepingscommissie  p/a  Beroepingscommissie@PGSleen.nl. Uw eventuele reactie daarop is welkom tot en met 5 maart 2024.   Voor nadere informatie kunt u bellen met de voorzitter van de beroepingscommissie dhr Bert Vastenburg tel 06 28784992