Protestantse Gemeente Sleen

Op zondag 28 januari was de eerste kindercarrousel van 2024.
Thema van deze carrousel was Dans en Zing.
Onze gast deze morgen was Ilse Baas.
Wij begonnen de ochtend met het lezen van het verhaal uit de kinderbijbel dat David de ark Jeruzalem binnenbracht.
Hierin zegt David: Dansen en zingen zijn een teken van vreugde.
God heeft voor mij gezorgd. Ik was herder en Hij maakte van mij koning.
Daarom heb ik voor Hem gezongen en gedanst.
Daarna was het tijd voor het eerste dansje.
Stapje voor stapje leerde Ilse ons de verschillende bewegingen en elke keer speelden we het liedje verder af.
Toen we dit dansje onder knie hadden was het tijd voor wat drinken, want van dansen krijg je dorst.
Bertine had nog een verrassing, zij had een popcornmachine meegenomen.
Wanneer de mais ontpopt dan dansen de korrels in het apparaat.
Daarna gingen we met elkaar slingers maken daarmee we konden draaien en zwaaien bij het volgende dansje.
Ook op het volgende liedje had Ilse een leuk dansje bedacht.
Fanatiek werd er gezwaaid met de slingers. Het was een geslaagde morgen.