zondag 7 mei

 1. Dingspelkoor: Zeven regenbogen
 2. Kerkenraad komt binnen, Klok luidt, We oefenen het lied vd week 633,

Kaars aansteken gedenkplek

 1. Intochtspsalm Psalm 122: 1
 2. Votum en groet
 3. Lied Psalm 122: 2
 4. Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
 5. Lied 32:2
 6. De Tien Geboden  
 7. Lied 32 :4
 8. Gebed om verlichting door de Heilige Geest
 9. Dinspelkoor: Iedereen heeft zo zijn dromen

Alles wat ademt

 1. Schriftlezing Psalm 78 : 1-9
 2. Lied 78: 25
 3. Lezing Zondag 1 van de Catechismus
 4. Lied 65:2
 5. Preek
 6. Orgelspel
 7. Dingspelkoor: Vrede

Gebed

 1. Gebeden
 2. Slotlied 837: 1,2 en 3
 3. Zegenbede
 4. Amen