zondag 6 augustus 2023

Orgelspel Kies dan het leven

Lied van de maand :
lied 783

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Aanvangslied: :
Lied 111   - bundel ‘Zingenderwijs’
                                             - mel. lied 248

O God, nu wij hier samenkomen

op deze dag, in deze kerk,

laat nu uw Geest ons binnenstromen.

God, open ons hart en maak ons sterk.

Opdat de woorden die wij horen,

opdat de taal die wij verstaan,

veel dieper gaat dan onze oren

en in ons hart zal binnengaan.

Laat hier en nu en straks en morgen

uw Geest ons leiden tot de daad,

zodat uw woord ervoor zal zorgen

dat U uw wereld nooit verlaat.

Want door uw woord en Geest en zegen

zijn wij gemeente in uw Naam,

wijs dus aan ons de goede wegen

door woord en Geest in Jezus' naam.

Stil gebed

Bemoediging en drempelgebed

Zingen:
Psalm 42 : 1, 3

Kyrië 

Gloria: Lied 913 : 1, 2

Schriftlezing:
Johannes 5 : 1 – 18

Zingen:
Lied 705 : 1, 3, 4


Meditatie   -   Orgelspel

Zingen: Lied 58 : 1, 2, 3, 4   - bundel ‘Zingenderwijs’
                                             - mel. lied 512

1. Gezegend is de mens die leeft
   op adem van de Geest,
   die in haarwoord en daad verweeft
   wat men in dromen leest.

2. Gezegend is het woord dat gaat
   als bode van het licht
   en lichter leven zaait, als zaad
   wat zich op goedheid richt

3. Gezegend is de daad, die heelt
   wat wond is, of wat breekt.
   die in barmhartigheid verbeeldt
   wat vanuit harten spreekt.

4. Gezegend is het levensspoor,
   dat naar de toekomst wijst.
   Gods Geest gaat daarin mensen voor
   waar liefde zich bewijst.

Gebeden / Onze Vader

Zingen :
Lied 835


Wegzending en zegen - orgelspel   - collecte - koffie