zondag 30 april

Binnenkomst kerkenraad
Orgelspel: lied 598   - Als alles duister is
1e x klinkt alleen het orgel   - ouderling steekt de Paaskaars aan
2e / 3e x samenzang

Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Lied 216

Stilte
Bemoediging en drempelgebed

ZWO : Er wordt een kaars voor Moldavië ontstoken
           met het licht van de Paaskaars

Zingen: Lied 91 a : 1, 3

Inleiding op het thema: Powerpoint dia 1, 2, 3, 5   - 2 stukjes film, direct na elkaar

Kyrie
Zingen: Lied 281 : 1, 2, 3, 4  - na elke korte gebedsintentie bij het Kyrie
                                                                           zingen we een couplet

Schriftlezing: Markus 2 : 1 - 12
Zingen: Lied 534 : 1, 2

Woorden ter overweging
Orgelspel
Zingen: Lied 992

Tekst: Mensen hebben mensen nodig    - Marinus van de Berg
Lied: Een lied van hoop     - Lieve, zoete lente
         https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lieve-zoete-lente-lied-uit-moldavie/
                                    
Dankgebed en voorbeden

In één adem gaat het altijd samen: ‘bid en werk’ - ‘ora et labora’.
Een stukje film laat het zien dat we u willen tonen.
Er wordt een kaars ontstoken / voorbede gedaan,
maar om nood te lenigen, de bede te beantwoorden om dagelijks brood
wordt daadwerkelijk brood gebakken voor veertig adressen ‘die niet hebben’.

Het stukje film maakt inzichtelijk
waar we uw gift voor willen vragen.

Na het stukje film zullen we samen danken en bidden.

Onze Vader   - Nina en Nicolai bidden het Onze vader

Zingen: Lied 791 : 1, 3, 4

Wegzending en zegen
Dat je de weg mag gaan die je goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.
Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.
Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.
Andries Govaart

Zingen: Lied 791 : 6