zondag 3 september 2023

Lied voor de dienst NLB 817

Woord van welkom door de ouderling

NLB 150A: 1 en 2

Stil gebed

Votum en Groet

NLB 150A: 3 en 4

Gebed

NLB 859: 1

Woord van genade

NLB: 859: 2

Leefregel

NLB 859: 4

Schriftlezing Handelingen 10: 1-16 (2021);

NLB 680: 1 en 4

Preek

NLB 910: 1 en 4

Gebed

NLB 791: 1, 2, 3 en 6

Zegen