zondag 24 september 2023

Welkom

Aanvangslied Psalm 103: 1,4

Bemoediging, groet

Ps.103: 5

Kyriegebed

Lied van belofte (mel. Lied 302)

Wij leven van verwondering

en uit een diep vermoeden,

dat in en om ons leven heen

een hand ons wil behoeden,

dat er een hand is die ons draagt,

dat er een stem is die ons vraagt,

dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen

met tere zekerheden,

dat ondanks voor- en tegenspraak,

hier kwetsbaar wordt beleden,

dat er een hand is die ons draagt,

dat er een stem is die ons vraagt,

dat God deelt in ons heden.

Wij leven het mysterie uit,

de waarheid, ongemeten,

dat al ons denken bovenuit,

in ons een heel diep weten,

weet dat een hand ons leven draagt,

dat er een stem is die ons vraagt,

die ons een God wil heten.

Lezing Jona 3: 10- 4: 11

Lied NLB 350: 1,2,3

Lezing Mattheus 18, 21-35

Lied NBL 537: 2,4

Uitleg

Lied NLB 362: 1,2

Gebeden

Collecte

Slotlied: Een reislied (mel. Ld 868)