zondag 23 april

Derde zondag van Pasen: “Misericordia Domini”

lied voor de dienst: gezang 629: 1, 3 en 5

verwelkoming en afkondigingen (door ouderling)

inleiding op de dienst (door predikant)

VOORBEREIDING

bemoediging en groet (staande)

samenzang van de eerste psalm: psalm 33: 1 wn 2 (staande)

kyrië en gloria: v: Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor

                              de nood in de wereld en zijn Naam prijzen, want

                              zijn barmhartigheid heeft geen einde.

                               ………

                        samenzang: gezang 538: 1

DIENST VAN HET WOORD

zondagsgebed

lezing uit de Profeten: Ezechiël 34: 1 – 16 (door lector)

samenzang: psalm 33: 8

lezing uit het Evangelie: Johannes 21: 1 – 14 (door lector)

samenzang: gezang 23C: 1 em 2

lezing uit de Brieven: 1 Petrus 2: 1 – 10 (door predikant)

samenzang: gezang 23 C: 3 en 4

verkondiging       Halleluja! De aarde is vol van de goedertierenheid des HEREN.

                              Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt. Halleluja!       

samenzang: gezang 23C: 5

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankzegging – voorbeden – stil gebed – “Onze Vader”

inzameling van gaven (na de dienst bij de uitgang)

samenzang: gezang 650: 1 en 7 staande)

UITZENDING EN ZEGEN (staande)

beantwoord met gezongen “amen, amen, amen”.