Zondag 20 augustus 2023

Orgelspel

Oefenlied: lied 808

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Dit huis, een herberg onderweg - mel. Psalm 84

Dit huis, een herberg onderweg

voor wie verdwaald in heg en steg

geen rust, geen ruimte meer kon vinden,

een toevluchtsoord in de woestijn

voor wie met olie en met wijn

pijnlijke wonden liet verbinden,

dit huis, waarin men smarten deelt,

weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, waarin een gastheer is

wiens zachte juk geen last meer is,

dit huis is tot ons heil gegeven:

een herberg voor wie moe en mat

terzijde van het smalle pad

struikelt en langer niet wil leven –

plaats tegen de neerslachtigheid,

een pleister van barmhartigheid.

Dit huis, met liefde opgebouwd,

dit gastenhuis voor jong en oud,

ligt langs de weg als een oase;

hier kan men putten: nieuwe kracht,

hier is beschutting voor de nacht,

hier is het elke zondag Pasen!

Gezegend al wie binnengaat

en hier zijn lasten liggen laat.

Stil gebed

Bemoediging en drempelgebed

Vg.       Onze hulp is de Naam van de Heer,
a.         Hij maakte hemel en aarde,
Vg        Hij is trouw, voor altijd.
a.         Hij laat niet los wat Hij begon.

Vg.       God, wij bidden dat ons hart mag opengaan

voor U,
voor de medemens onderweg.

Breng ons tot openheid

wek het beste op wat in ons woont.

Wek in ons mildheid,

aandachtigheid, betrokkenheid

tederheid en respect

voor al wat leeft en bloeit.

Laat ons schuilen in Uw liefde

laat ons groeien in Uw licht.

In naam van uw Zoon, Jezus Messias.
a.         AmenLied: Psalm 121 : 1, 2, 4


Kyrie

Hoor ons dan als wij zingend tot u bidden : 1e x vg, 2e x allen


Gloria: Lied 868 : 1, 2

Schriftlezing: Lucas 24 : 13 t/m 32

Lied: Woon in mijn dromen vs 1                   - tekst: Sytze de Vries


Schriftlezing: Lucas 24 : 33 t/m 45

Lied: Woon in mijn dromen vs. 2, 3

2. Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.

Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,

als vader, als moeder, met mij kind aan huis.

Woon gij in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.

3. Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,

mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,

mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal.

Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.

Meditatie

Orgelspel: Largo          - G.F. Händel
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Lied: Ga maar gerust   - uit: Liefste lied van overzee II, Sytze de Vries

2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Wegzending en zegen

In ons hart en in ons huis
a: de zegen van God
In ons komen en in ons gaan
a: de vrede van God
In ons leven, op onze zoektocht
a: de liefde van God
Bij het einde, nieuw begin
a: de armen van God
   om ons te ontvangen
   T- thuis te brengen

Lied: Vervuld van uw zegen      - lied 425