Zondag 16 april

Lied 81: 1, 2, 3 en 4  (Jubelt God ter eer)

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

Lied 81: 8 en 9 (Ik ben Hij die is)

Kyriëgebed.

Lofprijzing: Lied 117  (Looft alle volken, looft de Heer)

Zondagsgebed

Schriftlezing: Johannes 20: 19-31

Lied 620: 1 en 6 t/m 12  (Hoort aan Gij die Gods kinderen zijt)

Prediking

Lied 686: 1, 2 en 3  (De Geest des Heren heeft)

Danken en Voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Collecte?

Lied 353: 1 t/m 4  ( Nu heeft het oude leven afgedaan)

Zegen

Lied 416: 1 t/m 4. (Ga met God)