Zondag 12 februari 2023

Lied van de week : Lied 519

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 91 a

Bemoediging en drempelgebed

Zingen: Psalm 116 : 1, 3

Kyrie - in woord en beeld

Zingen : Lied 413 : 3

Gloria: Lied 868 : 1, 2, 5

Schriftlezing: Job 2 Zingen:

Lied 909 : 1, 2

Overweging

Zingen: Psalm 73 : 9, 10

In memoriam: mw. Wesseling - Boezen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Toelichting collecte ‘Noodhulp’ t.b.v. aardbeving Turkije – Syrië

Slotlied : Lied 864 : 1, 2, 5

Wegzending en zegen