zondag 10 september 2023

Orgelspel

Oefenlied voor de dienst: Lied 818: 1, 2

Woord van welkom (ouderling) met het

aansteken van de Paaskaars en het

verzorgen van het gedachtenislichtje

Intochtslied: Lied 995: 1, 2 (staande)

                        

Stil gebed (staande)

Votum en Begroeting (staande)

Gebed om Gods ontferming met het oog op

de nood van de wereld en de persoonlijke

onderlinge vergeving

Zingen: Lied 138: 1, 2, 4

Leefregelmoment

Zingen: Lied 967: 1, 2, 3, 4

Gebed om bijstand van de H. Geest

Schriftlezing: Zacheria 9: 9 t/m 12

(NBV-eerste editie, geen 2021)      

Zingen: Lied 435: 1, 4

Schriftlezing: Matteüs 11: 25 t/m 30

(NBV-eerste editie, geen 2021)

Zingen: Lied 841: 1, 2

Overdenking    

Zingen: Lied 705: 1, 3, 4

Dankgebed met voorbeden /

stil gebed /

afsluitend Onze Vader

Verwijzing naar de inzamelingsdoelen

Slotlied: Lied 978: 1, 4    

Zegen…..ter bevestiging: 3 x Amen

Orgelspel      //     Koffie   //   Thee