Zondag 5 februari 2023

We zingen lied 504

Afkondiging kerkenraad

We zingen Psalm 42:1 en 3

Stil gebed Votum en Groet

We zingen lied 303:1,2 en 3

Lezing Gebod

We zingen Psalm 119:40

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Lezing 1 Kor.1:1-9

We zingen 525:1,2 en 3

Lezing Johannes 2:1-11

We zingen 525:4 en 5

Prediking

Orgelspel

We zingen 518:1 en 2

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Slotlied  1005:1,2,3,4 en 5

Zegen Gemeente zingt amen.