zondag 26 februari 2023

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 8a : 1, 2, 3, 4, 6

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V: Wees ons genadig God, wees ons nabij.
     Bij U schuilen wij.
     Bij U zoeken wij ons heil.
     In schaduw van het leven, in duister van de tijd,
     in twijfel, onrust en aanvechting :
A: WEES ONS GENADIG, GOD, WEES ONS NABIJ

V: Laat niet de nacht voor altijd duren.
     Uw trouw licht over ons op.
     In U hervinden wij ons leven,
     herkrijgen wij onze adem
     om te blijven zeggen
A: WEES ONS GENADIG, GOD, WEES ONS NABIJ. 

V: Amen.

Lezen:    Psalm 91 : 15, 16 

Zingen:  Psalm 91

Kyrie              

Coventrygebed

Waar in vrede wordt gezaaid
brengt gerechtigheid haar vruchten voort
voor hen die vrede stichten.

De onverschilligheid die een muur optrekt
tussen mij en jou, tussen arm en rijk
allen: God, vergeef het!

Het gebrek aan vertrouwen
in mijzelf, in de ander, in de liefde
allen: God, vergeef het!

Het gemak
waarmee wij de schepping beschadigen en uitputten
allen: God, vergeef het!

Het gebrek aan solidariteit
met gevangenen, ontheemden en vluchtelingen,
met hen die ziek zijn, eenzaam en verstoten
allen: God, vergeef het!

Het gebrek aan respect
voor hen die anders zijn,
voor hen die anders denken, voelen en geloven,
allen: God, vergeef het!

De hoogmoed waarmee wij onszelf tot middelpunt maken
en daardoor anderen niet zien staan,
allen: God, vergeef het!

Wees goed voor elkaar en vol medeleven:
vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Zingen: Lied 598      - 3x

Schriftlezing: Deuteronomium 30 : 15 - 20

Zingen: Lied 542

Schriftlezing: Matteüs 4 : 1 – 11

Zingen: Lied 538 : 1, 2

Overweging

Orgelspel

Zingen: Duizend stemmen hoor je klinken    mel. Alle Menschen werden Brüder

Duizend stemmen hoor je klinken
uit woestijnen evenveel
waar men toekomst weg voelt zinken
bij gebrek aan levensdeel.
Met de handen opgeheven
in een machteloze kreet,
schreeuw om hulp, om hoop op leven
al verzand in te veel leed.

Geef ons dat wij durven leven,
dat er toekomst kan bestaan,
dat wij dromen verder geven,
dat er wegen opengaan,
dwars door grenzen en patronen
boven feiten en verstand,
boven al het doodgewone
uit naar een nieuw toekomstland.

Dankgebed, voorbeden, Stil gebed

onze Vader   - Otce Nas    https://www.youtube.com/watch?v=5bKEXa5i9_o

Toelichting collecte

Slotlied : Lied 834

Wegzending en zegen