zondag 19 maart 2023

Muziek / orgelspel

Oefenlied
: lied 544

Welkom

Zingen:
Lied 218

Groet, bemoediging en drempelgebed

V: De Eeuwige zal bij U zijn
A: De Eeuwige zal U bewaren
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V: Heer, wij zijn mensen van U,
     op zoek naar inspiratie,
     op zoek naar een nieuw begin.
A: VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE.
V: Woon in ons hart
     als wij leeg zijn en zonder hoop.
     Breng ons terug bij U
     als wij U hebben verlaten.
A: VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE.
V: Bron van het goede, liefdevolle God,
     blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
     ons met uw trouw omgeven.
A: Amen
Zingen: Opwekking 334
1.
Heer uw licht en uw liefde schijnen,
Waar U bent zal de nacht verdwijnen,
Jezus licht van de wereld vernieuw ons.
Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons!

Schijn in mij
Schijn door mij

Kom Jezus kom
Vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom Heilige Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier
Laat uw heil heel de aard vervullen
Spreek Heer uw woord, dat het licht overwint

3.
Staan wij oog in oog met U, o Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer
Zichtbaar tastbaar wordt u in ons leven
U volmaakt die volkomen zich geven

Schijn in mij
Schijn door mij

Kom Jezus kom
Vul dit land met Uw heerlijkheid
Kom Heilige Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier
Laat uw heil heel de aard vervullen
Spreek Heer uw woord, dat het licht overwint

Een boom komt tot bloei     -    Kindercarrousel

De kinderen gaan achter de kerk een gat graven
om de ‘gemeenteboom’ te kunnen planten.

Terwijl de kinderen de kerk verlaten is er muziek  (Karin, Frans en Renate)

Ali Oostwoud:

Een stil gebed

Luisterlied
: leven als de bomen
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/leven-als-de-bomen/?gclid=EAIaIQobChMImKzs9MLb_QIVyYjVCh00dgZrEAAYASAAEgJtEvD_BwE

1. Leven als de bomen, trouw en aardsgezind,
bij het water wonen, leven van de wind.
Hemelhoog geloven, leven uit één stuk,
ademnood te boven, onverdeeld geluk.

2. Leven als de bomen, God heeft hen geplant,
leven om te loven, leven uit Gods hand.
Op de lente hopen, weten van de herfst,
dromen van de zomer, leven dat niet sterft.

3. Toevlucht voor de vogels, schaduw, onderdak,
huis van mededogen, liefde wijdvertakt.
Leven als de bomen, zingen voor je God,
levenslang geloven, vaste voet aan grond.

Hans Bouma

Jan van Lenthe

Jan vertelt over zijn affiniteit met bomen

Zingen: Lied van belofte    - mel. lied 864 ‘Laat ons de Heer lofzingen’

1. De bloemen aan de bomen,  
zij spellen ons ’t geheim,
dat zomerlicht zal komen,
de aarde nieuw zal zijn.
Al vloeien er nog tranen,
of waait er tegenwind,
de bloesem wil beamen:
God is steeds mens-gezind.

2. Het lied dat vogels zingen
spreekt over levensmoed,
het wil de mens omringen
met klanken, blij en goed.
Al heerst er soms nog schaduw,
of buigt ons hart zich neer,
het zomerlied belijdt ons:
God, u bent onze Heer.

Schriftlezing: Psalm 1

Solozang: Karin

Meditatie

Muziek

Zingen:
Gezang 488 A   - Liedboek 1973

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

We gaan naar buiten en vormen een kring
achter de Dorpskerk om een boom te planten:
‘een gemeenteboom’,
‘een vriendenboom’, in de woorden van Martine Bijl

 Muziek bij het verlaten van de kerk

Boomplanting

We lezen het gedicht bij de boom

Wegzending en zegen

Zegen van Iona    - Keltische spiritualiteit


Zegen ons, God,
de aarde onder onze voeten.
Zegen ons, God,
de weg waarop wij gaan.
Zegen ons, God,
de mensen op ons pad.
God van licht en liefde,
zegen ons, ons leven.
Amen