Orde van dienst 12 maart 2023

Voorzang
Gezang 542
Welkom en mededelingen Intochtslied: Psalm 48 : 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 754 : 1
Gebed
Bemoediging en leefregel
Zingen: Psalm 86 : 4
Schriftlezing 1: Jesaja 42 : 1 t/m 7
Zingen: Gezang 459 : 4, 5, 6 en 7
Schriftlezing 2: Mattheus 12 : 9 – 21
Zingen: Gezang 531 : 3
Preek
Zingen: Gezang 536 : 3 en 4
Dank en voorbeden gebed
Collecte (aandacht voor de collecte bij de uitgang)
Slotzang: Psalm 145 : 2 en 6
Zegen