Biddag woensdag 8 maart

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Toelichting bloemschikking

Aanvangslied: Lied 150 a : 1, 2

Bemoediging en drempelgebed

Zingen: Psalm 150 a : 3, 4

Tekst

Bidden is
beseffen dat bidden
heel gevaarlijk is
omdat het enig antwoord
op de pijn en de tranen van de wereld
een leven is
met toegewend gelaat
en met een hart
dat keer op keer
uit vrije wil zich treffen laat

Zingen: Lied 912 : 1, 5, 6

Psalm van nu

De schepping gaat door.....

Elke groene spriet die opschiet uit de aarde verwijst naar U.
Elk nieuw leven dat ontstaat, herinnert aan dat eerste begin
toen U de aarde in beweging zette en uw scheppingskracht
alles liet ontstaan  
God, wat een krachten, wat een mogelijkheden hebt u ons gegeven.....
U zaaide vrede tussen de mensen en overal wachten kiemen van gerechtigheid
op de kans om te groeien.
Maar er moet nog zo veel werk verzet worden.
Zo veel plannen en idealen zijn nog niet uitgevoerd....
Wanneer zal uw schepping definitief klaar zijn?
Wanneer zal de aarde er zó uitzien als u haar hebt bedoeld?

Zingen: Lied 136 : 1, 12, 13

Waar was je …

Orgelspel

Schriftlezing:
Marcus 6 : 30 – 44

Zingen: Lied 704 : 1, 3

Meditatie

Orgelspel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Avondlied:
Lied 978 : 1, 3, 4