Richtlijnen m.b.t. Covid-19

De Coronamaatregelen zijn verruimd en dat maakt dat we het ook rond de kerkdiensten weer anders gaan doen.
Mede op basis van het advies van de landelijke kerk heeft de kerkenraad besloten dat met ingang van zondag 26 september:

  1. We alle liederen in de dienst weer samen -enigszins ingetogen, dat wel – gaan zingen.
  2. De stoelen in de kerken komen weer te staan zoals voor Corona. Dus ook het lege middenpad in de Dorpskerk verdwijnt weer. Dat is jammer maar zonder de stoelen in de middenrij komen mensen in de dienst achter een pilaar te zitten. Mocht na enige tijd blijken dat we de zitplaatsen in de middenrij niet nodig hebben, dan kunnen we het fraai ogende lege middenpad weer in ere herstellen.
  3. In plaats van drie houden we nog één (1) stoel vrij tussen personen/gezinnen uit verschillende huizen.
  4. In de achterzaal van de Ontmoetingskerk en in de zij-rijen van de Dorpskerk zijn er plaatsen voor mensen die toch liever nog wat meer afstand bewaren en dus drie stoelen leeg houden. Voelt u zich vooral vrij om daar gebruik van te maken!
  5. Er komt geen controle op de corona pas. Wel doet de kerkenraad een dringend beroep op u allen om alleen naar de dienst te komen als u zo’n pas hebt of anderszins binnen de toegangsregels valt. In alle andere gevallen en ook bij verdachte coronaverschijnselen, vragen we u gebruik te maken van de uitzendingen van de diensten via de website. www.pgsleen.nl / kerkdiensten
  6. U wordt verzocht bij het binnenkomen in de kerk zoveel mogelijk afstand te houden en bij het uitgaan de aanwijzingen te volgen van de dienstdoende ouderling of koster.
  7. Bij het koffiedrinken in Ons Centrum en in de hal van de Ontmoetingskerk vragen we u zo veel mogelijk de afstandsregels in acht te nemen.
  8. Vooraf een kerkbriefje ophalen en inleveren in de kerk is niet meer nodig. Er wordt ook niet meer geregistreerd.
  9. De collecten blijven voorlopig nog wel collecten bij de uitgang en niet via de collectezak die van hand tot hand gaat.


Dus…iedereen weer hartelijk welkom in de kerk

 


De Dorpskerk is elke dag open tussen 10 en 17 uur.  
Iedereen kan even binnenlopen voor wat stilte en/of bezinning.

Ieder die behoefte heeft aan een luisterend oor, pastorale ondersteuning of praktische hulp kan contact opnemen met:

Ds. Jitse Scheffer                         06-12229966
Praktische hulp 06-26573263