ALLE artikelen

Welkom en mededelingen

Psalm 121 : 1,2 uit De Nieuwe Psalmberijming

Mijn ogen kijken naar omhoog.
Ik zie de bergen staan,
daar komt mijn hulp vandaan,
daar houdt de Heer mij in het oog;
Hij maakte en bewaarde
de hemel en de aarde.

Hij laat je voeten veilig gaan.
Als jij obstakels ziet:
je helper sluimert niet,
Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan
en laat zijn steun ervaren.
Hij zal zijn volk bewaren.

Bemoediging en drempelgebed

Psalm 121 : 3,4 uit De Nieuwe Psalmberijming

De Heer zal steeds je helper zijn;
zijn schaduw, zo dichtbij,
blijft aan je rechterzij.
De zon en maan doen je geen pijn.
De Heer zal alle dagen
en in de nacht jou dragen.

De Heer bewaart je voor het kwaad.
Je ziel, je leven zal
bewaard zijn, overal.
Waar je ook komt of waar je gaat –
voor nu en na dit leven
zal Hij bescherming geven.

Kyriëgebed

Lied 91 A: 1,2

Lezing: Marcus 9: 38-50

Lied 723

Lezing: Numeri 11: 24-29

Lied 1000 door Elske DeWall  https://www.youtube.com/watch?v=vd4pxtlMiDA

Meditatie

Lied 1014

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vadergebed