Rommelmarkt.

Evenals vorig jaar zal de rommelmarkt bij de Dorpskerk dit jaar niet gehouden worden.

Voornaamste reden:

Al het kruisende verkeer van mensen uit de noordelijke provincies maakt dat besmetting met Covid een aanwezig risico blijft.

Veel van de vrijwilligers hebben al aangegeven om die reden niet inzetbaar te zullen zijn.

Alternatieven zijn besproken maar hebben er nog niet toe geleid dat de commissie nu al een invulling hiervoor heeft.

Het is mogelijk dat deze alternatieven in de loop van het seizoen vastere vormen gaan krijgen.

Via kerkbode, zondagsbrief en website PG Sleen en website Sleen.nu zullen we u op de hoogte houden.

Wel blijft er elke 1ste zaterdag van de maand van 9:00 - 12:00 uur gelegenheid om spullen in te brengen.

Locatie: Ons Oude Centrum achter de pastorie - ingang via fietsenstalling naast de Dorpskerk.