Intochtslied Psalm 92: 1 en 2 uit de nieuwe berijming | door kleinkoor

1. Goed is het U te danken,
uw naam te prijzen, HEER,
te zingen tot uw eer
bij harp- en citerklanken.
Goed is het in de morgen
te spreken van uw macht.
Goed is het in de nacht
te danken voor uw zorgen.

2. U maakt mij opgetogen;
ik juich om wat U

doet.
Wat U verricht is goed;
blij zal ik U verhogen.
Hoe groot zijn, HEER, uw werken;
uw wijsheid kent geen maat.
Een dwaas is niet in staat
daar iets van op te merken.

Stil gebed

Groet en bemoediging

Psalm 92: 5 uit de nieuwe berijming | door kleinkoor

5. Rechtvaardigen floreren
als palmen in de zon,
zoals op Libanon
de ceders imponeren.
Ze staan gericht naar boven,
geworteld op Gods plein –
de plaats waar God wil zijn,
de plek om Hem te loven.

Kyrie

Gloria Lied 305 | 

Gebed om Gods Geest

Lezing Psalm 15

Lied 834 | 

Lezing Marcus 7: 1-23

Lied 653:1,5,7 | door kleinkoor

Verkondiging

Lied 675: 1 | door kleinkoor

Gebed, stil gebed, Onze Vader

Lied 146c | samenzang

Zegen