ALLE artikelen

Van de kerkenraad

Vanaf zondag 30 mei weer kerkdiensten voor maximaal 30 mensen.

Nu het weer is toegestaan, heeft de kerkenraad besloten om vanaf Pinksterzondag de kerkdiensten open te stellen voor maximaal 30 bezoekers excl de mensen die in de dienst een rol vervullen.

Vooralsnog zijn de diensten allemaal in de Ontmoetingskerk omdat daarvandaan de beelduitzendingen mogelijk zijn. Voor de Dorpskerk is een en ander in  bestelling maar nog niet geplaatst.

Net als voorheen kunt u in de toren van de Dorpskerk vanaf maandagmorgen een briefje ophalen als u in de dienst aanwezig wilt zijn. Dat briefje moet u dan ingevuld die zondagmorgen inleveren bij de ouderling of koster die u in de kerkzaal een plek zal wijzen. Denkt u aan een mondkapje zolang u in beweging bent? Voorlopig mag er nog niet gezongen worden, behalve dan door maximaal vier mensen die van te voren daarvoor worden gevraagd.

De eerste te bezoeken dienst is op zondag 30 mei en de kaartjes daarvoor liggen klaar vanaf maandag 24 mei 10.00 uur. We hanteren het principe ‘’wie het eerst komt, wie het eerst maalt’’ maar het is natuurlijk goed om er rekening mee te houden dat veel meer mensen dan 30 het fijn vinden om af en toe een dienst echt mee te kunnen maken. Enige afwisseling wordt dus op prijs gesteld.