ALLE artikelen

Met dank aan alle gevers kunnen we vaststellen dat de kosten van beeld uit de Ontmoetingskerk ad 3900 euro ruimschoots betaald kunnen worden uit de binnengekomen giften.
Voor dezelfde kostenpost van het beeld uit de Dorpskerk waar nu aan gewerkt gaat worden, rekenen we op de subsidie van Dorpsbelang ad 3200 euro.
Dan is er nog een kleine post van 700 euro te gaan maar daar is in ons huishoudboekje nog wel wat voor te vinden.

Erg fijn dat het zo geregeld kan worden.
Daarbij aangetekend dat we heel veel verschuldigd zijn aan de vrijwilligers die alles hebben voorbereid en ingeregeld en de mensen die nu elke zondag de camera bedienen.

Er komt nu met beeld en beamer en kerkradio veel kijken aan techniek bij elke kerkdienst.
Dat vraagt om een aparte technische ruimte en die is inmiddels prachtig mooi gemaakt door Hendrik Jan Braker.
Het is opgetrokken in dezelfde stijl als de preekstoel en de andere zaken op het liturgisch centrum.
Daar is met passie en liefde aan gewerkt en dat laat zich eraan afzien.

Reuze bedankt namens ons allen!