ALLE artikelen

Vooralsnog gaan we niet over tot het houden van kerkdiensten met bezoekers. 
De eerste dienst met een beperkt aantal (uitgenodigde) bezoekers zal zijn de dienst met Pinksteren op 23 mei.
In die dienst zal er belijdenis van geloof worden gedaan en nemen we afscheid van de vertrekkende ambtsdragers en willen we de nieuwe ambtsdragers in hun ambt bevestigen.
Of we daarna door kunnen gaan met 30 of 70 mensen in de kerkzaal van de Dorps of Ontmoetingskerk zullen we tegen die tijd bekijken.
In de zondagsbrief houden we u op de hoogte.