Protestantse Gemeente Sleen

De Protestantse Gemeente Sleen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Alle organisaties die door de belastingdienst zijn aangewezen als ANBI, zijn te vinden op de site van de belastingdienst.
N.B.: M.i.v. 01-01-2021 zijn contant betaalde giften niet meer aftrekbaar, ook niet als u een kwitantie heeft.