ALLE artikelen

Dienst van belijdenis van geloof
Belijdenis van geloof zal worden gedaan door 
Jans Klasens.

Zie zondagsbrief voor de lithurgie.